ทหารอากาศ

 

** คำเตือน **
          การสอบคัดเลือกเข้ารับข้าราชการ กองทัพอากาศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้ตอบแทน นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที กรมกำลังพลทหารอากาศ โทรศัพท์ 025348587 – 91