ทหารอากาศ

 


ทหารอากาศ

  • ประกาศสถานที่สอบ
  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศประจำปีงบประมาณ 2554
  • ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
  • ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร


    ** คำเตือน **
              การสอบคัดเลือกเข้ารับข้าราชการ กองทัพอากาศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของ
    กองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้ตอบแทน นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที กรมกำลังพลทหารอากาศ โทรศัพท์ 025348587 – 91